GDX VCC

Laserowy pomiar grubości włókien nerwowych siatkówki (RNFL), które tworzą nerw wzrokowy. Obniżenie grubości tych włókien świadczy o uszkodzeniu nerwu wzrokowego, charakterystycznym dla jaskry oraz innych neuropatii (zaniki nerwu wzrokowego w chorobach neurologicznych)

Diagnostyka

  • Badanie to pozwala na bardzo wczesne wykrycie uszkodzenia nerwu wzrokowego – zanim pojawią się objawy zauważalne przez pacjenta – jaskra przedperymetryczna (ubytki w polu widzenia, lunetowate zawężenie pola widzenia). GDX jest również ważne w monitorowaniu przebiegu jaskry już rozpoznanej i leczonej.
  • Badanie jest bezkontaktowe i nie wymaga rozszerzania źrenicy. U pacjentów z jaskrą powinno być przeprowadzane co 6-8 miesięcy.