Perymetria statyczna

Komputerowe badanie pola widzenia czyli ocena przestrzeni widzianej przez nieruchome oko. Badanie wykonywane jest aparatem Centerfield firmy Oculus.

Diagnostyka

  • Systematyczne wykonywanie tego badania pozwala na monitorowanie, leczenie i prognozowanie przebiegu jaskry, zwłaszcza u pacjentów z zaawansowaną jaskrą.
  • Badania wykonuje się również w chorobach neurologicznych i endokrynologiczych.
  • Wynik badania pola widzenia może być pomocny także we wczesnym wykrywaniu wielu poważnych chorób okulistycznych, takich jak: zapalenie nerwu wzrokowego, zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie plamki oraz wielu chorób neurologicznych, które często powstają i rozwijają się w sposób niezauważalny dla chorego.