SOCT jaskry-RNFL/GCC/DDLS

Optyczna koherentna tomografia siatkówki pozwala wykryć bardzo subtelne zaburzenia jaskrowe w nerwie wzrokowym i w plamce żółtej, występujące  jeszcze przed pojawieniem się typowych objawów choroby w innych badaniach.

soct-jaskra

RNFL

Badanie SOCT umożliwia pomiar grubości warstwy włókien nerwowych, otaczających tarczę nerwu wzrokowego. Ubytki tej warstwy są wyjątkowo charakterystyczne dla wczesnej jaskry. Pomiar RNFL tą metodą, w odróżnieniu od badania GDX (także obrazującej tę strukturę), jest szczególnie przydatny u pacjentów z wysoką krótkowzrocznością oraz u chorych z towarzyszącymi zmianami rogówkowymi i w plamce żółtej. Jednoczasowo z badaniem włókien nerwowych dokonywana jest szczegółowa analiza tarczy nerwu wzrokowego, której wyniki umieszczone są na tym samym wydruku.

GCC

Aparat umożliwia zbadanie leżącego wokół dołeczka kompleksu komórek zwojowych (GCC), na który składają się 3 warstwy siatkówki: włókien nerwowych, komórek zwojowych i ich dendrytów. Ponadto badanie OCT wykorzystywane jest także podczas monitorowania skutków leczenia i postępów choroby.

DDLS

Ocena skali prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego. DDLS jest nowym sposobem analizowania tarczy nerwu wzrokowego. Zamiast pomiaru współczynnika c/d (zagłębienie/tarcza) mierzymy współczynnik r/d (rąbek/tarcza) i wielkość tarczy. Analiza DDLS eliminuje wpływ różnicy wielkości tarczy nerwu wzrokowego, która jest cechą indywidualną każdego człowieka.

soct-jaskra

Idealnym uzupełnieniem SOCT – RNFL, GCC, DDLS są pozostałe badania obrazowe, zmian jaskrowych takie jak, GDX, HRT oraz SOCT kąta przesączania, perymetria i pachymetria Maksymalizacja ilości testów na początkowym etapie choroby zwiększa prawdopodobieństwo trafnego rozpoznania jaskry.

 

Więcej informacji: OPTOMEDYK / Choroby oczu / Jaskra