Zaćma

Głównym objawem zaćmy jest pogarszanie się widzenia, które jest procesem powolnym i rozwija sie stopniowo. Soczewka mętnieje i utrudnia przechodzenie promieni świetlnych przechodzących do siatkówki. Obrazy odbierane przez siatkówkę stają się zamazane a kolory wyblakłe. Może występować też podwójne jednooczne widzenie oraz zjawisko olśnienia (w zaćmie podtorebkowa).

Choroby oczu

Częstość występowania choroby wzrasta z wiekiem. Zaćma może być także spowodowana przez uraz oka, leki np. sterydy, może towarzyszyć innym chorobam ogólnym, np. cukrzycy. Zaćmę spotyka się również u dzieci- zaćma wrodzona. Zaćma nie powoduje trwałej ślepoty. Operacja zwykle przywraca widzenie jeżeli nie występują inne schorzenia narządu wzroku wpływające na widzenie, najczęściej zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).

Prognostycznie do oceny widzenia pooperacyjnego można się posłużyć badaniem SOCT.

Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy jest chirurgiczne jej usunięcie. Zabieg usunięcia zaćmy jest jednym z najbezpieczniejszych i najczęściej wykonywanych procedur . W większości przypadków można go wykonać w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie to polega na podaniu kropli znieczulających do oka Zabieg usunięcia zaćmy polega na wykonaniu małych cięć na rogówce, przy pomocy głowicy generującej ultradźwięki usuwa się soczewkę . W miejsce zmętniałej soczewki implantuje się soczewkę sztuczną. Z uwagi na to iż cięcia są bardzo małe i same się zamykają , nie ma potrzeby zakładania szwów. Po około dwóch godzinach po zabiegu pacjent może iść do domu. Na następny dzień pacjent przychodzi do kontroli pooperacyjnej. Jeżeli wszystko przebiegło bez powikłań już na drugi dzień powinna być zauważalna znaczna poprawa ostrości wzroku. W okresie pooperacyjnym przyjmowane są do operowanego oka krople. Po 6-8 tygodniach ocenia się ostrość widzenia, bada wadę wzroku głównie do bliży. Nowoczesna technologia i rozwój biomateriałów z których wykonuje się soczewki wewnątrzgałkowe dają dodatkowe możliwości, wszczepiając soczewkę o odpowiedniej mocy można zlikwidować dotychczasową wadę wzroku.

Wskazana diagnostyka plamki żółtej SOCT w przypadkach niezadowalającej poprawy ostrości.