Przy zakupie okularów w salonach - komputerowe badanie wzroku i dobór okularów PRZEZ LEKARZA OKULISTĘ GRATIS! Duży wybór opraw - Wysoka jakość - Atrakcyjne ceny! ZAPRASZAMY!

Wady refrakcji

Gałka oczna podlega intensywnemu wzrostowi podczas rozwoju osobniczego od momentu narodzin do 21 roku życia Na wielkość gałki oraz refrakcję oka wpływ mają przede wszystkim czynniki genetyczne, w mniejszym stopniu – czynniki środowiskowe (telewizja, komputer). Rozwój oka ludzkiego przebiega w sposób zaprogramowany, aby stan miarowości wytworzył się w późnym dzieciństwie i trwał przez całe życie…

Choroby oczu

Krótkowzroczność polega na tym że, promienie świetlne wpadające do oka zamiast na siatkówce skupiają się przed siatkówką, co w efekcie daje nieostre widzenie odległych przedmiotów. Wymagane są soczewki „minusowe”. Wada związana jest głównie z nadmiernym wzrostem gałki ocznej u dzieci i młodzieży. Narasta stopniowo do czasu ukończenia wzrostu (ok.21 r.ż.) Przyspieszony wzrost wady występuje w okresie dojrzewania, później ulega spowolnieniu. Zwykle przyrost wady wynosi 1 Dsph na rok. Im wcześniej pojawia się wada wzroku tym większa będzie jej wartość końcowa.

Nadwzroczność (dalekowzroczność) jest drugą obok krótkowzroczności najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną wzroku. Obraz powstaje za siatkówką. Charakterystyczne jest dobre widzenie do dali i zamglone widzenie do bliży. Dzieci i osoby młode mogą kompensować ją akomodacją co może wywołać objawy zmęczeniowe (bóle głowy, oczu, łzawienie) oraz przyczynić się do powstania choroby zezowej. Osoba z taką wadą nosi soczewki „plusowe”.

Astygmatyzm (niezborność) obraz powstaje w różnych punktach za lub przed siatkówką. Objawami tej wady wzroku jest niezależne od wieku zamglenie widzenia do dali i bliży, mrużenie oczu dla wyraźnego widzenia, objawy zmęczeniowe. Wadę korygujemy soczewkami cylindrycznymi.

Presbyopia (starczowzroczność) jest to proces fizjologiczny wynikający ze starzenia się organizmu, objawia się stopniowym zmniejszaniem możliwości akomodacyjnych i w efekcie zaczyna nam „brakować rąk” do czytania, przy dobrej ostrości widzenia do dali. Zazwyczaj pojawia się po 40 r.ż. Korygujemy ją w zależności od potrzeb okularami do bliży, dwuogniskowymi lub progresywnymi przy towarzyszącej wadzie podstawowej.