Optomedyk Toruń
Optyk Visus Toruń
Salony optyczne Toruń
 

DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZU

Jaskry
SOCT (RNFL,GCC,DDLS), kąta przesączania, pachymetria
Plamki żółtej
SOCT, Angio OCT – bezkontrastowe badanie naczyń siatkówki
Stożka rogówki
USG oka
Wad refrakcji u dzieci (badamy dzieci od 4 r.ż.)
PlusOptix

 

LECZENIE LASEROWE

Jaskry
Trabekuloplastyka SLT, Irydotomia laserowa YAG
Zaćmy wtórnej
Kapsulotomia laserowa YAG
Mętów ciała szklistego
Witreoliza laserowa

TORUŃ, UL. SULECKIEGO 2E
(56) 621-05-05
kom. 510-831-500