Tonopachymetria

W pełni zautomatyzowany tonometr bezkontaktowy z łagodnym podmuchem powietrza, który zapewnia komfort badania dla pacjenta. Uwzględnia w swoim pomiarze centralną grubość rogówki (CCT), co umożliwia pomiar skorygowany ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP).

Diagnostyka