Kiedy zgłosić się do okulisty?

  • Obecnie zbyt późno diagnozuje się wadę wzroku u dzieci. Widzenie rozwija się tylko do 7 roku życia i niewykryta na czas wada wzroku może doprowadzić do rozwoju niedowidzenia i zaburzeń widzenia przestrzennego, co w przyszłości komplikuje podjęcie nauki i pracy w zawodzie.
  • Jedynie 20 % dzieci przedszkolnych i szkolnych ma wykonywane kontrolne, przesiewowe badanie wzroku. Najczęściej jest to w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej i pojawienia się trudności z czytaniem i pisaniem. Tymczasem wśród dzieci przedszkolnych 15% ma zaburzenia widzenia: 20% wadę refrakcji, 5% niedowidzenie, 4% chorobę zezową.
  • Różna wada wzroku w obu oczach dziecka, czyli różnowzroczność może doprowadzić do niedowidzenia w oku słabszym, niepoddającemu się leczeniu (tzw. leniwe oko).
  • Wczesne dobranie okularów dla dziecka, zapobiega powstawaniu zeza i nieodwracalnym zmianom w narządzie wzroku.

Badania aparatem PlusOptix

  • PlusOptix A12C to najnowsza wersja autorefraktometru pediatrycznego.
  • Badanie można wykonywać już u dzieci w 3 miesiącu życia. Samo badanie wady wzroku nie wymaga porażenia akomodacji.
  • Ocena przezierności ośrodków optycznych i dna oka zwłaszcza u małych dzieci wymaga jednak rozszerzenia źrenic.
  • Czułość badania refrakcji wykonywana urządzeniem PlusOptix wynosi 98%. a zakres badanej refrakcji wynosi od -7,0 do +5,0 Dioptrii sferycznych i -/+5,0 Dioptrii cylindrycznych

 

PROFILAKTYKA

…Kiedy zgłosić się do okulisty ?

 
W TRZECIM MIESIĄCU ŻYCIA – pierwszy kontakt małego dziecka z okulistą
Badanie wzroku u niemowląt i bardzo małych dzieci, z którymi kontakt werbalny jest jeszcze niemożliwy, nastręcza wiele problemów i dlatego, by wykonać to badanie, maluchom podaje się krople rozszerzające źrenicę. Samo badanie jest niebolesne i nie ma negatywnego wpływu na ich narząd wzroku, natomiast jest niezmiernie ważne, pozwala bowiem wykluczyć tak poważne schorzenia oczu jak retinopatię wcześniaków, zaćmę wrodzoną czy nowotwory oka – siatkówczaka. Wczesne wykrycie schorzenie pozwala na natychmiastowe podjęcie działań leczniczych, co zwiększa szansę na późniejsze prawidłowe widzenie.

2 LATA
Badanie autorefraktometrem Plusopix umożliwia wczesne wykrycie wady refrakcji. Dzięki czemu istnieje możliwość wyrównania wady wzroku głównie nadwzroczności i związanego z nią zezowania, niebezpiecznej dla oczu różnowzroczności, rzadziej astygmatyzmu i krótkowzroczności. Wczesne badania pozwalają wykryć wady wrodzone, dziedziczone genetycznie, które nieleczone mogą stać się przyczyną poważniejszych schorzeń, takich jak choroba zezowa czy trwałe niedowidzenie. Dzieci cierpiące na niedowidzenie jednego oka mogą wykonywać ćwiczenia korygujące tą wadę. Polegają one na zasłanianiu w okularach korekcyjnych zdrowego oka, co skutkuje poprawą tego słabszego, które w ten sposób zmuszane jest do pracy.

4 LATA – badania bilansowe
Są one bardzo istotne, gdyż dziecko z nierozpoznaną i nieskorygowaną wadą wzroku może mieć gorsze wyniki w nauce, pogarszać się może również jego ogólny rozwój psychoruchowy. Ponadto nierozpoznana wada wzroku u małych dzieci może prowadzić do poważnych, trudnych w leczeniu problemów ze wzrokiem w dorosłym życiu

6 LAT
Jest to czas rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, właśnie wtedy powinno się wykonać kolejne badanie okulistyczne. Jeśli okulista stwierdzi wadę wzroku, to należy ją natychmiast skorygować szkłami okularowymi lub u starszych dzieci soczewkami kontaktowymi a badania kontrolne powinny się odbywać co pół roku.

Niezależnie od wyników poprzednich badań dzieci powinny podlegać badaniom wzroku raz w roku.