Najczęściej spotykane wady wzroku

Krótkowzroczność

Polega na tym że, promienie świetlne wpadające do oka zamiast na siatkówce skupiają się przed siatkówką, co w efekcie daje nieostre widzenie odległych przedmiotów. Wymagane są soczewki „minusowe”. Wada związana jest głównie z nadmiernym wzrostem gałki ocznej u dzieci i młodzieży. Narasta stopniowo do czasu ukończenia wzrostu (ok.21 r.ż.) Przyspieszony wzrost wady występuje w okresie dojrzewania, później ulega spowolnieniu. Zwykle przyrost wady wynosi 1 Dsph na rok. Im wcześniej pojawia się wada wzroku tym większa będzie jej wartość końcowa.

Nadwzroczność (dalekowzroczność)

Jest drugą obok krótkowzroczności najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną wzroku. Obraz powstaje za siatkówką. Charakterystyczne jest dobre widzenie do dali i zamglone widzenie do bliży. Dzieci i osoby młode mogą kompensować ją akomodacją co może wywołać objawy zmęczeniowe (bóle głowy, oczu, łzawienie) oraz przyczynić się do powstania choroby zezowej. Osoba z taką wadą nosi soczewki „plusowe”.

Astygmatyzm (niezborność)

Obraz powstaje w różnych punktach za lub przed siatkówką. Objawami tej wady wzroku jest niezależne od wieku zamglenie widzenia do dali i bliży, mrużenie oczu dla wyraźnego widzenia, objawy zmęczeniowe. Wadę korygujemy soczewkami cylindrycznymi.

Presbyopia (starczowzroczność)

Jest to proces fizjologiczny wynikający ze starzenia się organizmu, objawia się stopniowym zmniejszaniem możliwości akomodacyjnych i w efekcie zaczyna nam „brakować rąk” do czytania, przy dobrej ostrości widzenia do dali. Zazwyczaj pojawia się po 40 r.ż. Korygujemy ją w zależności od potrzeb okularami do bliży, dwuogniskowymi lub progresywnymi przy towarzyszącej wadzie podstawowej.

O tych i innych chorobach narządu wzroku dowiesz się od naszych specjalistów. Zapraszamy na badania.