Jaskra z zamkniętym kątem przesączania

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania występuje znacznie rzadziej niż jaskra otwartego kąta. Istotą choroby jest również uszkodzenie nerwu wzrokowego wywołane zwiększonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej. Różni się natomiast pierwszymi objawami i przebiegiem. Choroba ta może pojawić się nagle i w bardzo szybkim czasie doprowadzić do ślepoty, jeżeli nie będzie rozpoznana i prawidłowo leczona.

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania

Pierwotnie kąt może ulec zamknięciu tylko u osób mających specyficznie zbudowaną gałkę oczną. Wąski kąt przesączania grożący zamknięciem występuje w małych gałkach ocznych np. nadwzroczności, przy małej komorze przedniej oka oraz u ludzi starszych, u których powiększająca się soczewka przesuwa tęczówkę do przodu Zamknięcie kąta może mieć charakter nagły, okresowy bądź przewlekły.

Zamknięcie kąta przesączania najczęściej pojawia się:przy poszerzeniu źrenic: podczas oglądaniu TV w ciemnym pomieszczeniu, w kinie lub teatrze oraz pod wpływem silnego stresu, przy podaniu leków rozszerzających źrenicę. Zwykle mają charakter okresowy i ustępują po zwężeniu źrenicy. Długotrwałe zamknięcie kąta przesączania przeważnie powstaje, gdy kąt zwęża się powoli i powstają zrosty między tęczówką i siateczką beleczkową. Ciśnienie w oku również narasta stopniowo, co zwłaszcza na początku, nie powoduje charakterystycznych dolegliwości. Wtórne zamknięcie kąta oznacza, że powodem zamknięcia są inne schorzenia prowadzące do przebudowy tej struktury. u pacjentów z cukrzycą, po zakrzepie żyły środkowej siatkówki oraz zapaleniu błony naczyniowej oka.

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania

Objawy zamknięcia kąta przesączania

Przy okresowym zamykaniu kąta przesączania objawy nie są tak spektakularne. Przeważnie pojawiają się przemijające bóle głowy w okolicy czołowej oraz przymglenie obrazu. Przewlekłe zamknięcie kąta przesączania długo może być niezauważone. Może się pojawiać zaczerwienienie oczu, zamazane widzenie, ból głowy ustępujący w czasie snu.

Gdy do zamknięcia kąta dojdzie nagle -ostry atak jaskry dolegliwości są bardzo silne i gwałtownie narastają. Występuje bardzo duży ból oka oraz głowy w okolicy czoła i skroni. Często towarzyszą temu nudności i wymioty. Pogarsza się ostrość wzroku, a osoba chora widzi kolorowe obręcze (koła tęczowe). Oko jest zaczerwienione i bardzo twarde, źrenica szeroka, nie reaguje na światło. Taki stan grozi szybkim zniszczeniem nerwu wzrokowego i ślepotą.

Każdy przypadek jaskry z zamkniętym kątem przesączania, nawet u osób z predyspozycją do zamknięcia kąta powinny być leczone irydotomią laserową, która polega na wytworzeniu otworu w tęczówce, zabezpieczającego przed zamknięciem kąta przesączania.

Bardzo rzadko istnieje konieczność wytworzenia połączeń przedniej i tylnej komory poprzez zabieg chirurgiczny – irydektomii (wycięcia fragmentu obwodowej tęczówki) lub trabekulektomii.

 

Więcej informacji: VISUS / Laseroterapia / Irydotomia laserowa YAG