Badanie HRT

Badanie HRT jest nowoczesną, obiektywną metodą diagnozowania jaskry. Umożliwia ono wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych, jeszcze przed pojawieniem się ich w polu widzenia. Aparat, wykorzystując skaningową, laserową tomografię siatkówki pozwala na uzyskanie obiektywnej oceny tarczy nerwu wzrokowego (tj. miejsca skupienia wszystkich włókien nerwowych z całego obszaru siatkówki)

W wyniku badania HRT uzyskujemy barwny, trójwymiarowy obraz tarczy nerwu wzrokowego. Pomaga on w rejestrowaniu jaskrowych zmian tarczy nerwu wzrokowego oraz w śledzeniu ich progresji.