Angiografia fluoresceinowa AF

Opis badania

Angiografia fluoresceinowa to badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu środka cieniującego -fluoresceiny. Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka. W prawidłowych warunkach naczynia siatkówki nie przepuszczają substancji krążących wraz z krwią, także fluoresceiny.

Angiografia ułatwia rozpoznanie choroby, mechanizm powstania, ocenia postęp choroby oraz pozwala dostosować metody leczenia.

Angiografia fluoresceinowa AF

Wskazania do AF:

 • Cukrzycowe powikłania w narządzie wzroku – retinopatia cukrzycowa. Angiografia AF pozwala na ustalenie miejsca i rozległości obszaru, który powinien być poddany laseroterapii oraz w monitorowaniu efektywności zabiegu fotokoagulacji.
 • Obrzęk plamki, czyli centralnej części siatkówki. Angiografia AF pozwala rozpoznać mechanizm obrzęku i dostosować do tego odpowiednią metodę leczenia.
 • Zwyrodnienie plamki – w szczególności degeneracja związana z wiekiem (AMD). Występuje w 2 formach – suchej, zanikowej i wysiękowej. Wysiękowa forma AMD jest wywołana patologicznym rozplemem drobnych naczyń krwionośnych. Uwidocznienie obszaru neowaskularyzacji dzięki angiografii AF w połączeniu z wynikiem badania OCT (Optyczna Koherentna Tomografia), pozwala na podjęcie decyzji o leczeniu substancjami, które hamują wzrost nieprawidłowych naczyń, czyli iniekcjami anty-VEGF.
 • Zakrzepy naczyń żylnych siatkówki. Ocena braku perfuzji i konieczności laseroterapii.
 • Nowotwory dna oka, które posiadają własne nieprawidłowe unaczynienie. Angiografia AF umożliwia ich różnicowanie z innymi zapalnymi lub zwyrodnieniowymi zmianami wewnątrzgałkowymi.

Przygotowanie do badania

Podanie fluoresceiny może powodować przejściowe nudności, a nawet wymioty. Należy zatem być przed badaniem na czczo, a przynajmniej kilka godzin po lekkim posiłku. Badanie wykonuje się przy źrenicach maksymalnie rozszerzonych kroplami, które przez około 4 godziny pogarszają widzenie i mogą powodować światłowstręt.

Przeciwwskazania do badania:

 • uczulenie na fluoresceinę lub jod,
 • ciąża lub karmienie piersią,
 • ciężka niewydolność nerek, astma oskrzelowa (alergie powiązane z astmą oskrzelową),
 • przebyty w ostatnim czasie udar niedokrwienny/krwotoczny mózgu, przebyty w ostatnim czasie zawał serca (badanie możliwe do wykonania po upływie 3 miesięcy od w/w dysfunkcji),
 • stan po zabiegu wszczepienia by-passów (badanie możliwe do wykonania po upływie 3 miesięcy od w/w dysfunkcji),
 • brak logicznego kontaktu z pacjentem/świadomej zgody na wykonanie badania

Opis badania

Pacjent siedzi przed aparatem z głową opartą nieruchomo na specjalnej podpórce. Po dożylnym podaniu pacjentowi środka kontrastowego (fluoresceiny), wykonuje się serię zdjęć dna oka, towarzyszą temu błyski światła. Badanie, w zależności od jego celu, może trwać z przerwami od 30 do 60 min.

Po badaniu skóra, spojówki oka i śluzówki przybierają czasowo żółty odcień z powodu obecności barwnika w całym krwiobiegu.

Fluoresceina wydala się z organizmu przez nerki, dlatego też przez jedną dobę mocz jest żółto-zielonkawy, co nie powinno niepokoić badanego.

Badanie może być powtarzane wielokrotnie w ciągu życia, a także wykonywane u pacjentów w każdym wieku. U małych dzieci,ze względu na możliwość braku współpracy,badanie wykonuje się rzadko.

Badania są udokumentowane kompletem zdjęć fotograficznych oraz opisem wykonanym przez naszych specjalistów.

Angio-OCT

W niektórych przypadkach, głównie do oceny plamki żółtej, istnieje możliwość wykonania bezinwazyjnego badania angiografii, czyli bez potrzeby dożylnego podawania kontrastu (fluoresceiny).

Badanie pozwala ocenić mikrokrążenie i strukturę naczyń krwionośnych siatkówki, jest całkowicie bezinwazyjne oraz bardzo bezpieczne i powtarzalne.

Badanie Angio-OCT polecane jest najczęściej przy schorzeniach oczu takich jak:

 • zwyrodnienia plamki żółtej (AMD),
 • torbielowaty obrzęk plamki jako powikłanie operacji zaćmy,
 • po zakrzepie naczyń siatkówki (CME),
 • cukrzycowy obrzęk plamki (DME) lub
 • chorioretinopatia surowicza (CRS)